szpiek, teksty z lipca 2013 roku

3 teksty z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Grzeczni chłop­cy wy­ginęli, bo nie mieli ko­mu genów prze­kazać . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lipca 2013, 23:52

Tęsknoty cień

Odtwórz

Za­nim pocznie się ko­lej­ny dzień
Czte­ry ściany wol­no chłoną czas
Tęskno­ta ma­luje znów Twój cień
Ser­ce ciąży, jak u szyi głaz

Zni­kasz gdzie głos sta­je się echem
Niosąc nieusłysza­ne słowa
Myśl nie zdążyła stać się grzechem
Prag­nień nie wyraziła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 lipca 2013, 15:17

Naj­ważniej­sze plot­ki me­ritum :
niech się niesie ad infinitum 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 lipca 2013, 12:09

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 13:37szpiek do­dał no­wy tek­st Dzięki po­rażkom wiemy, co [...]

dzisiaj, 07:42kati75 sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 13:49zofija sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 13:46szpiek sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 13:44zofija sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 13:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 13:39szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 11:55zofija sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]