szpiek, teksty z lipca 2012 roku

9 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

"Powołanie"

Dla jed­nych dro­ga do Bo­ga, dla in­nych ucie­czki przed życiem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 lipca 2012, 08:27

Nocą, gdy za­sypia ciało budzi się dusza. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 29 lipca 2012, 13:01

Praw­dziwą sztuką jest dać człowieko­wi ko­pa, tak by go pos­ta­wić na no­gi, a ich nie połamać. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 lipca 2012, 08:17

I na głębo­kość dna się (Cię z)licytują. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 lipca 2012, 08:50

Róża usycha, gdy bar­dziej dba o kol­ce niż kwiat.

*******************************************************
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 21 lipca 2012, 00:23

Żebry o nasionko

Czar­ne oczy dziec­ka
czar­ne śla­dy wy­palo­ne przez łzy
czar­ne lecz świecące nadzieją
iż niesiesz ciepło
a z nim małe na­sion­ko
za­sadzisz je w popiołach
zniszczo­nego dzieciństwa
by w tych oczach rosło
za­witło i wy­dało na­sion­ka
a oczy stały się
niebies­kie zielo­ne sza­re brązowe 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 lipca 2012, 01:39

Ewo­luc­ja uza­leżnień

Uza­leżnienie od al­ko­holu często mu­tuje w następnym po­kole­niu w uza­leżnienie od miłości 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 lipca 2012, 00:50

Naj­bar­dziej ir­racjo­nal­na część mnie to ta, która wie­rzy w człowieka i świat.

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 lipca 2012, 12:54

Życiowe egza­miny często ob­le­wamy przez nieod­ro­bione lek­cje w przeszłości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2012, 23:12

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA