szpiek, teksty z lipca 2011 roku

16 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Naj­bar­dziej miłości pot­rze­bują i pragną ci, którzy w nią wątpią. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 lipca 2011, 11:36

Mod­litwa ...

Boże czu­waj nad moimi spra­wami, ty­mi dużymi i małymi, by te małe nie stały się dużymi, a duże małymi. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 29 lipca 2011, 00:16

Oda do komara :D

Wpadł ko­mar do mo­jego po­koju
w poszu­kiwa­niu czer­wo­nego napoju
A że to była ona,
to nie so­ku, ale krwi była spragniona.
Błogi sen prze­rodził się w męki …
Naj­pierw obudziły mnie jej skrzy­deł dźwięki
później cisza nas­tała,
gdy ko­marzy­ca do kłucia się zab­rała
Na kos­tce cicho usiadła,
krop­le krwi skradła.
I wpuściw­szy przy tym krop­le jadu,
dos­tałem po tym świądu napadu.
Od­dał bym jej tej krwi pół dzbana,
by tyl­ko wys­pać się do rana. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 23 lipca 2011, 13:07

Nocne myśli

Przed ocza­mi gra świateł na ścianie
uciekam przed burzą czar­nych myśli,
przed tym, co było i co się stanie
licząc, że kojący sen się przyśni.

Prze­noszę się w zielo­ne polany,
złote po­la, stu­milo­we lasy,
gdzie byłem wiat­rem do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 lipca 2011, 20:41

Uczu­cia są jak rośli­ny: jeśli ich się nie pod­le­wa wiedną i umierają ...
... pod­le­wa cho­ciażby łza­mi wspom­nień ...
ale pod­le­wane tyl­ko wspom­nieniami nie roz­kwitną, nie wy­dadzą owoców, zmienią się w chwas­ty ... 

myśl
zebrała 82 fiszki • 21 lipca 2011, 08:28

Tęskno­ta - ce­na za od­wagę by marzyć, czy ka­ra za nieumiejętność ich spełnienia ... ? 

myśl
zebrała 72 fiszki • 19 lipca 2011, 00:35

Tak mało o so­bie wiemy, a tak dob­rze się zna­my ... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 lipca 2011, 10:02

(Me­ta)fi­zyka uczuć

Lęk przed miłością jest wprost pro­por­cjo­nal­ny do tęskno­ty za nią. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 17 lipca 2011, 09:27

Czy­tając między wier­sza­mi nie piszmy wersów na nowo. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 14 lipca 2011, 00:06

Gdy ser­ce wo­juje z ro­zumem ob­ry­wa żołądek. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 13 lipca 2011, 00:11

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]