szpiek, teksty z kwietnia 2015 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Szczęście

Szczęście,
Jakże często jes­teś
Tuż za plecami
Nie trze­ba da­leko biec

Wys­tar­czy się odwrócić
A to da­lej niż za horyzont
Biec z głową w chmurach

Szczęście
Jakże często jesteś
Jak ko­niec tęczy
Wy­dajesz się być
zaw­sze o krok za daleko

Szczęście
Jakże często jesteś
Za czarną kurtyną
Wyu­czo­nego strachu

Szczęście
Jakże często jesteś
W naszych dłoniach
Od­retwiałych egoizmem

Szczęście
Nie mie­szkasz w zam­ku
Twier­dzy przed złem
Ani w pałacu
Opo­zyc­ji biedy 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 kwietnia 2015, 17:31

Gdy jesteś obok

Gdy jes­teś obok
Drżą tyl­ko dłonie
Ser­ce jest spo­koj­ne

Gdy jes­teś obok
Wra­cam z da­lekiej podróży
Z ciem­nej do­liny
Na łono szczęścia

Gdy jes­teś obok
Wszys­tko jest po­za nami
Czas i przes­trzeń

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 kwietnia 2015, 17:10

Wiara w ateizm pod­waża je­go istnienie.
In­sp. Galicjusz 

myśl dnia z 25 kwietnia 2015 roku
zebrała 20 fiszek • 23 kwietnia 2015, 20:58

Równość płci
Mężczyźni kochają zołzy, ko­biety drani. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 kwietnia 2015, 13:19

* * *

Chciałem na­pisać o To­bie
Ko­lej­ny wier­sz
Nie mogłem zna­leźć słów
Spy­tałem się więc gwiazd

Lecz one zaw­stydzi­ly się
I scho­wały pośród no­cy
Bo przyćmił je blask
Twoich pięknych oczu

Chciałem na­pisać o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 kwietnia 2015, 08:43

* * *

Biorę na barki
Jak Syzyf
Przez cały los
Ka­mień ludzkich serc

Słaby umysł
Nie wie czy to ka­ra
A może wiel­ki dar
Ser­ce nie ma już głosu

Set­ki par ust
Szepcą między sobą
Ten to nie lu­bi ludzi
Bo ma wil­czy wzrok

Skąd więc ta łza
Ten w srcu ból
Gdy nie umiem żyć
Jak wilk wśród psów 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 kwietnia 2015, 12:11

* * *

Cza­sem czerń jest zbyt bla­da
Na tle czar­nych myśli
Sól zbyt słod­ka w morzu łez

Jak­by dla równowagi
Cu­kier nie dość słod­ki
Ak­sa­mit za mało de­likat­ny
Do sma­ku i po­wabu pocałunku

To sa­mo słońce
Paląc niesie śmierć
A in­nych pieści do­tykiem
Jak mat­ka swe dzieci
Budząc je do wzrostu

Ja­ki jes­teś świecie
Te­go nie wie nikt
Każdy ma in­ne okulary
Ba­lan­sując między zmysłami

Ab­so­lutyzm, relatywizm
Ob­raz, myśl, słowo
Między ni­mi człowiek
Ta­ki mały 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 kwietnia 2015, 16:54

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny