szpiek, teksty z kwietnia 2014 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Król śniegu

Żyjąc, gdzie codzien­nością jest lód
Nieob­cy po­winien mi być chłód
Nie przy­wykło ser­ce i boli
Nie nau­czy się lo­du roli

(Ja)w kącie, za­kurzo­na zabawka
Leży cicho, lecz ser­ca czkawka
Zacho­wuje rytm duszy w ciszy
W wier­szu, jak ob­raz światłem w kliszy

Po­godzo­na z lo­su wyrokiem
Od­pro­wadza ka­mien­nym wzrokiem
Ludzi, co na skamieniałości
Bu­dują poczu­cie wartości 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 kwietnia 2014, 10:24

Spryt­na ko­bieta nie mu­si pro­sić, wy­dawać roz­kazów, spra­wi, że sam będziesz chciał, cze­go ona zapragnie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 kwietnia 2014, 12:54

Ser­ce wy­biera, ro­zum decyduje. 

myśl dnia z 28 lipca 2016 roku
zebrała 77 fiszek • 26 kwietnia 2014, 22:03

Jak guma, więc bez formy

Ludzie py­tają
gdy mam więcej myśli,
niż w us­tach słów,
jak­by za­cięła się im płyta
w os­chłym gardle:
"Cze­mu ta­ki jes­teś ?"

Py­tanie, a brzmi jak teza
jak­by orze­kali wyrok
a może ...
to tyl­ko kompleks
że jes­tem za głupi
by odpowiedzieć

Bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 kwietnia 2014, 14:15

Życie jak­by uparło się żeby mi po­kazać, że nie war­to nicze­go ocze­kiwać od ludzi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 kwietnia 2014, 16:17

Bunt (Antypopulizm)

Nie na­piszę o sa­mot­ności
Bo słowa nie wy­pełnią pus­tki
Przeczy­tają szyb­ko ob­ce oczy
za­pomną po os­tatniej sylabie

Nie na­piszę ero­tyku
Bo choć słowa to nie dłonie
będą się ni­mi onanizować
Wy­poszczo­ne zmysły

Nie na­piszę elegii
O śmier­ci ludzkich serc
Bo umarło by mo­je
Gdy­bym któreś uśmiercił

Nie na­piszę o śmier­ci
Bo wo­limy umierać niż być
Uciekać, za­miast stanąć
Twarzą przed demonami 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 4 kwietnia 2014, 10:19

Rodzi­my się co naj­mniej we dwo­je, umiera­my samotnie. 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 3 kwietnia 2014, 21:19

Mil­cze­nie jest złotem, więc nie zaw­sze na nie nas stać 

aforyzm
zebrał 46 fiszek • 1 kwietnia 2014, 18:03

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]