szpiek, teksty z kwietnia 2013 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Ko­niec świata znaj­du­je się za twoimi ple­cami.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 29 kwietnia 2013, 13:37

* * *

Nie chcę by zrozumiałym
chcę być rozumianym
nie chcę być odkryty
bo byłbym nagi

chcę być o(d)krywany
spod szat swo­jej jaźni
nit­ka po ni­ci... Ariadny
w myśli labiryncie

w obiegu jak ta kropla
co stru­mieniem i do morza
a po­tem wra­ca z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 kwietnia 2013, 18:14

Wier­ność to nie ce­na za związek, lecz dob­ro­wol­ny po­daru­nek z ser­ca dla dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 kwietnia 2013, 08:03

Gra­nice (pos­trze­gania) al­truiz­mu i egoiz­mu wyz­nacza poczu­cie włas­nej wartości. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 kwietnia 2013, 10:47

Na forum

W po­goni za wiedzą, którą my­limy z mądrością,
dzi­siaj co­raz mniej ro­zumiemy siebie nawzajem
Ucieka­my wciąż, otacza­my się samotnością
Sądząc, że noezą uczy­nimy ziemię rajem

Ku pięknu szlachet­ne­mu jak tom­bak wo­bec złota
Lgniemy jak zaśle­piona ćma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 kwietnia 2013, 08:51

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]