szpiek, teksty z grudnia 2014 roku

4 teksty z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Srebrny miecz

Gdzie ro­zum mówi
dob­ra­noc
I us­ta wołają więcej
Cialo nie pot­ra­fi mil­czec
Dłonie nie znają gra­nic
Skóra żąda og­nia i lodu
Noc do­tyka pal­ca­mi zmysły
Roz­pa­la ogień
Mro­zi strach
Dwa ciała, je­den ruch
Dwie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 28 grudnia 2014, 21:58

* * *

Gdzieś ...
na skra­ju wspom­nień
I przyszłości
Świat jest os­try jak nóż

Nie ma ru­tyny i wprawy
Choć by­wasz tam co dzień
Je­den nieos­trożny ruch
Można się pokaleczyć

I uciekasz przed tym
Co czy­ni cię człowiekiem
Bo nie czuć nic
To też nie cierpieć

Cisza, jak krzyk
Nie da­je odetchnąć
Choć po­win­na koić
Nie masz schronienia

Jes­teś jak dom
Masz mu­ry i dach
Ale ktoś za­pom­niał
o je­go fundamencie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 grudnia 2014, 14:10

Powrót

Choć nig­dy nie umarłeś
Wra­casz do żywych
Stamtąd gdzie o śmierć
Żeb­rze się jak o grosz

A Bóg jest cier­pli­wy
Sto pier­wszy raz
Pop­rzez człowieka
Po­daje Ci dłoń

I choć skreśliłeś ludzi
I z rozpędu Je­go też
On pa­mięta, pomimo
Że ty za­pom­niałeś już


Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 grudnia 2014, 10:36

Rzu­cić ka­mieniem w upadłego człowieka zaw­sze zdążysz, ale aby po­dać mu rękę może być za późno. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 grudnia 2014, 13:19

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]