szpiek, teksty z grudnia 2013 roku

7 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Altruistka z okolic Rzeszowa

Żyła so­bie pew­na kobieta
O której będzie tu nowa
Miała na imię ona Ane­ta
I mie­szkała nieda­leko Rzeszo­wa

Że jest złą wiedźmą opo­wiadała
Ale jej nikt nie uwie­rzył
Bo kłamać nie umiała
I każdy dusze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 grudnia 2013, 08:16

Bez sa­mot­ności nie do­wiesz się kim jes­teś, bez ludzi - jak da­leko jes­teś od prawdy.
in­sp. Star.
Odtwórz  

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 grudnia 2013, 13:11

Nie za sied­mioma góra­mi, nie za sied­mioma la­sami, ale za Twoją ścianą może dzieje się his­to­ria dziew­czyn­ki z za­pałka­mi .....
Życzę Wam wszys­tkim zdro­wych, we­sołych, rodzin­nych Świąt 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 grudnia 2013, 13:15

Jeśli nie jes­teś złym człowiekiem, to jak­kolwiek byś się różnił, to dzięki to­bie świat jest piękniej­szy i ciekaw­szy, bo czy ko­loro­wa łąka nie jest piękniej­sza od morza róż, a czy może is­tnieć piękna me­lodia bez różnych nut ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 grudnia 2013, 11:38

* * *

Może nie wiem czym jest ciepło,
bo od zaw­sze kar­mił mnie chłód
Nie umiem być przyjacielem,
... zaw­sze był niewidzial­ny mur

Znam już tyl­ko swoją pustkę
która rodzi się z zazdrości
o swą przeszłość, która była,
bo­gata w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 9 grudnia 2013, 08:12

Jeśli spro­wadzi­my uczu­cia do praw che­mii, to czy na­dal będziemy ludźmi ? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 grudnia 2013, 09:31

Cyniczny wiersz o

Widziałem na uli­cy dałna
Który ska­kał i we­sołą miał twarz
Po­mimo że pa­dał deszcz
I na­si mecz przegrali

Widziałem na uli­cy dałna,
które­go próbo­wali obrazić
Krzycząc do niego: ty dałnie !
A on był dum­ny jak paw

Widziałem na uli­cy dałna
Co w oczach miał łzy,
gdy za uśmiech swój,
nap­lu­to mu w twarz 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 grudnia 2013, 08:13

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]