szpiek, teksty z grudnia 2012 roku

5 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Nazywam siebie niewybaczalnym *

Jes­tem, a jak by mnie nie było
Nie mam echa, nie rzu­cam pra­wie cienia
Je­dynie tyl­ko ty­le, by wstyd zakryło
Nie mam nic, prócz swe­go imienia

Bo pot­rzeb­ne było mieć do ko­go
Żal [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 grudnia 2012, 19:02

Nieważne ile znasz szczegółów świata, nieważne ile z nich ro­zumiesz, ważne jak spos­trze­gasz całokształt. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 grudnia 2012, 19:45

Człowiekiem jes­tem, więc cier­pienie nie może być mi obce. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 grudnia 2012, 21:21

Mają oczy, a nie widzieli,
mają uszy, lecz nie słyszeli


Oczy i uszy często ot­wierają się w os­tatnim ak­cie dramatu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 grudnia 2012, 12:53

Skrót myślo­wy - dro­ga na skróty dla na­daw­cy, la­birynt dla odbiorcy. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 3 grudnia 2012, 17:04

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]