szpiek, teksty z czerwca 2015 roku

7 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

* * *

O Pa­nie, co to za uczu­cie ?
Że od­dał bym diabłu duszę
Gdy czuję w ser­cu kłucie
Bo miłość la­tami głuszę

O Pa­nie, ro­zumiem te słowa
gdy o kościach z mych kości
Ada­ma z ra­ju jest mowa

Jak ro­zer­wać mo­je ciało
roz­dzielić te kości
um­rzeć, to za mało
by uwol­nić się od miłości

Aby Ją dla siebie mieć
skrócić podły czas łez
za­dałem lo­jal­ności śmierć
Zdra­da, by zdrad był kres


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 czerwca 2015, 14:47

"-Tu jest kościół ! Tu jest prze­najświętszy sak­ra­ment ! Tu jest kapłan !" 
- A gdzie jest Bóg ?
Cisza. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 czerwca 2015, 12:29

"Miłość odmładza" - Z jed­nych ro­bi nieod­po­wie­dzial­nych nas­to­latków, z in­nych naiw­ne dzieci. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 czerwca 2015, 15:09

* * *

Za każdy szczęścia gram
płacę lit­ra­mi gorzkich łez
Każde ser­ce, które kochałem
nig­dy nie biło dla mnie

Każdy uśmiech dostrzegam
do­piero gdy ktoś
spuszcza głowę
cze­kając na mnie zmęczony

Za­nim ot­worzę oczy,
poczuję, że jes­tem ten,
odsłonię ser­ce, uwierzę,
prze­mija już mój czas

Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 czerwca 2015, 12:55

Wstanę

Kiedyś wstanę
Ot­rząsnę się
z rodzi­mych popiołów
I pójdę przed siebie

Na naj­bliższej drodze
Strzepnę trawę z butów
I wezmę głębo­ki wdech
Nie oglądając się za siebie

Zos­ta­wię nie swo­je brzemię
Nie ja je oswoiłem
I nie ja przy­garnąłem
Zrzucę te kajdany

Spoj­rzę na góry
Pójdę przez las
Z myślą, że tam
Znajdę ta­ki sam

Mój jest tyl­ko cień
Ten pod stopami
I to tyl­ko w dzień
... w ten słoneczny 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 czerwca 2015, 17:52

Wygnanie z raju

Żyłem, jak Adam
w ra­ju, lecz sam
W pus­tym ser­cu
Hu­lał sa­mot­ny wiatr

Za duże ser­ce
Do mej wat­lej piersi
Stworzył mi Bóg
Od­dałem więc pół

I świat nag­le zys­kał
Więcej różnych barw
Widziałem go patrząc
przez czte­ry oczy

Lecz minął czas
Bez­tros­ki i szczęścia
Ewa poszła za wężem
Za­bierając ser­ca pół

Ko­lory stra­cił świat
Os­tem porósł raj
Każdy owoc zakazany
Gdy ser­ca ma się pół 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 9 czerwca 2015, 20:07

Stanął tram­waj, wy­siadły korki. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 czerwca 2015, 09:32

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]