szpiek, teksty z czerwca 2014 roku

4 teksty z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Często wkłada­my więcej tru­du w ob­ronę naszych prze­konań, niż w spraw­dze­nie czy są słuszne. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 czerwca 2014, 11:39

Pla­giatując in­nych, nie da­jesz szan­sy swo­jemu ta­len­to­wi się rozwinąć. 

myśl dnia z 30 lipca 2016 roku
zebrała 48 fiszek • 23 czerwca 2014, 09:13

Cza­sem mam wrażenie, że ateizm wy­maga więcej wiary niż teizm. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 czerwca 2014, 11:28

W kuźni

Nas­ta­wiam policzek,
le­wy, pra­wy, stop !
Nie boję się bólu,
lecz gdzie znajdą trzeci

Słowa, twar­dsze niż pięść,
łamią kręgosłup - nadzieję ,
duszy rusztowanie,
ciało goi się tygodniami,
duszy nie star­cza życia

Całunem obojętności
zak­ryłem twarz,
nie lu­bię po­kazy­wać ran,
dro­gow­skazów cierpienia,
zachla­panych map mo­jej duszy

Łzy za­har­to­wały twarz,
mas­ka twar­dsza niż stal,
przy­legła moc­no do twarzy,
pod spo­dem de­likat­ne ja

Wszys­tkie twarze stały się obce
każde ręce za­dają ból,
bo za­pom­niałem scenariusza,
zap­ragnąłem być sobą,
a wskrze­siłem bunt 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 6 czerwca 2014, 23:22

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]