szpiek, teksty z czerwca 2013 roku

6 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

W og­niu cier­pienia har­tu­je się cha­rak­ter. Często też je­go ciem­na strona. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 czerwca 2013, 21:06

Związek to ciągła wal­ka o by­cie ra­zem, ważne by wal­czyć po tej sa­mej stro­nie barykady. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 czerwca 2013, 22:37

Inni, przez to tacy sami

Każdy człowiek jest inny
Nie ma dwóch ta­kich samych
Jak płat­ki śniegu

Każdy człowiek jest in­ny
Jak kwiaty na łące
Na­wet pok­rzy­wa zakwita

Każdy człowiek jest inny
Choć prag­nie te­go samego
To szu­ka różny­mi ścieżka­mi

Każdy człowiek jest inny
I pot­rze­buje in­ne­go
Przez co ko­muś pot­rzeb­ny

In­sp. Starlight. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 18 czerwca 2013, 00:56

Gdy roz­bitko­wi nikt nie po­da ręki, ten lądu­je na dnie al­bo na bez­ludnej wyspie. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 13 czerwca 2013, 11:18

######

Pragnę być płomieniem
a jes­tem jak lód
og­rze­wać mym pragnieniem
lecz niosę chłód

Po­daję brzytwę
za­miast dłonie
wszczy­nam bitwę
nie chcąc pokój trwo­nię

Chcę przy­nosić radość
a roz­noszę swe cierpienie
mych po­liczków bladość
niesie od­rzu­cenie

Po co mam się oswajać
sko­ro za­pom­nisz mnie
By się odzwycza­jać
i bo­leśnie ra­nić się ?


Odtwórz  

wiersz
zebrał 22 fiszki • 3 czerwca 2013, 12:54

Lep­sze (cza­sem) włas­ne rączki niż brak miesiączki. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 1 czerwca 2013, 22:50

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

przedwczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

18 stycznia 2019, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]