szpiek, teksty z czerwca 2012 roku

9 tekstów z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Nad­miar wy­rozu­miałości gor­szy od oziębłości. 

aforyzm • 28 czerwca 2012, 15:39

Ludzie nasze suk­ce­sy dzielą między siebie, a po­rażki mnożą przez swo­je kompleksy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2012, 19:03

W życiu jak w po­ciągu, każde miej­sce kiedyś się zwol­ni, tyl­ko cza­sem podróż kończy się wcześniej ... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 czerwca 2012, 12:05

Zy­cie to nie baj­ka, piękna i bes­tia chodzą w jed­nej skórze... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 20 czerwca 2012, 19:19

Bu­dowa­nie poczu­cia swo­jej war­tości jest jak dba­nie, by dziura­wy dzban był pełny, im większy dzban (ego) tym trudniej. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2012, 14:38

Niektórzy rodzą się i umierają tak często, że nie mają cza­su na życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 23:35

Nie ma miłości bez zdro­wego egoiz­mu, bo cóż można ofiaro­wać, gdy poz­wa­la się życiu zag­ra­bić wszys­tko, co mamy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2012, 12:07

Jed­ni za­kochi­wali się spoj­rze­niem na nią, ja za­kochałem się w jej spoj­rze­niu na świat. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2012, 23:06

Nie ma­luj­my kruków miłości na biało. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2012, 16:10

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny